Ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista) mener at vedtaket om å leie inn en konsulent til å være kommunedirektør i Samnanger står seg.

Ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista) mener at vedtaket om å leie inn en konsulent til å være kommunedirektør i Samnanger står seg.

Foto: Hallvar Tysse, Samningen

Avtale om innleid kommunedirektør skal vurderes av Statsforvalteren

Kommunestyret i Samnanger mener det er akseptabelt å leie inn en konsulent som kommunedirektør. Statsforvalteren kobles nå inn i saken.

– Det blir spennende å se hvordan kommuneloven blir tolket ut fra den situasjonen kommunen står i, sa ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista) i kommunestyrets møte torsdag.

Ba om opphevelse

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.