– Rapporten viser at det er nødvendig å prøve ut ulike modeller for å sikre at pasientene ikke blir skadelidende, sier direktør for interessepolitikk Helge Eide i KS, som tar opp saken i dagens konsultasjonsmøte med regjeringen.
– Rapporten viser at det er nødvendig å prøve ut ulike modeller for å sikre at pasientene ikke blir skadelidende, sier direktør for interessepolitikk Helge Eide i KS, som tar opp saken i dagens konsultasjonsmøte med regjeringen.
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Advarer mot psykiatri-reform

Å innføre kommunal medfinansiering for psykisk helsevern og rusbehandling vil være risikabelt for pasienter og kommuner, ifølge ny rapport.

SINTEF Helse har på oppdrag fra KS evaluert mulige modeller for å utvide det kommunale medfinansieringsansvaret for sykehustjenester til også å omfatte psykisk helse og rusbehandling. Regjeringen arbeider med sikte på en slik utvidelse av samhandlingsreformen, kanskje allerede fra 2014.

Det vil innebære en betydelig risiko både for pasienter, brukere og kommuner, konkluderer SINTEF Helse, som ikke tør anbefale noen bestemt modell. Kunnskapsgrunnlaget er for svakt, og det er fortsatt store gråsoner og uavklarte ansvarsforhold mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste, mener forskerne.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.