Nesten all utbygging av fornybar energi har en negativ effekt på biologisk mangfold, ifølge Vestlandsforsking. Bildet viser transporten av deler til Vardafjellet vindpark i Sandnes.

Nesten all utbygging av fornybar energi har en negativ effekt på biologisk mangfold, ifølge Vestlandsforsking. Bildet viser transporten av deler til Vardafjellet vindpark i Sandnes. 

Foto: Terje Lien
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Advarer mot å ofre naturen for klimaet

Klimatiltak som ødelegger det biologiske mangfoldet, kan gjøre oss enda mer sårbare for klimaendringer, advarer Vestlandsforsking i ny rapport. 

Vindkraft, skogplanting og fortetting er eksempler på tiltak som er ment å redusere klimautslippene, men som kan gjøre mer skade enn gagn, ifølge en fersk rapport fra Vestlandsforsking. 

«I arbeidet med å kutte klimagassutsleppa kan vi både komme til å auke utsleppa, svekke vår evne til å møte klimaendringene og svekke det biologiske mangfoldet», står det i rapporten.