Nesten all utbygging av fornybar energi har en negativ effekt på biologisk mangfold, ifølge Vestlandsforsking. Bildet viser transporten av deler til Vardafjellet vindpark i Sandnes.

Nesten all utbygging av fornybar energi har en negativ effekt på biologisk mangfold, ifølge Vestlandsforsking. Bildet viser transporten av deler til Vardafjellet vindpark i Sandnes. 

Foto: Terje Lien

Advarer mot å ofre naturen for klimaet

Klimatiltak som ødelegger det biologiske mangfoldet, kan gjøre oss enda mer sårbare for klimaendringer, advarer Vestlandsforsking i ny rapport. 

Vindkraft, skogplanting og fortetting er eksempler på tiltak som er ment å redusere klimautslippene, men som kan gjøre mer skade enn gagn, ifølge en fersk rapport fra Vestlandsforsking. 

«I arbeidet med å kutte klimagassutsleppa kan vi både komme til å auke utsleppa, svekke vår evne til å møte klimaendringene og svekke det biologiske mangfoldet», står det i rapporten.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.