Høylandet kommune i Namdalen i Trøndelag er blant annet kjent for Norsk revyfestival. Det er også den kommunen som i SSBs befolkningsframskrivning vil få størst prosentvis nedgang i folketallet i perioden fra i dag til 2050. SSB har beregnet nedgangen i folketall på 24,2 prosent for kommunen.

Høylandet kommune i Namdalen i Trøndelag er blant annet kjent for Norsk revyfestival. Det er også den kommunen som i SSBs befolkningsframskrivning vil få størst prosentvis nedgang i folketallet i perioden fra i dag til 2050. SSB har beregnet nedgangen i folketall på 24,2 prosent for kommunen.

Foto: Anita Østby

144 kommuner tappes for innbyggere

Folketallet kommer til å synke i 40 prosent av landets kommuner viser SSBs befolkningsframskrivninger. Særlig går det hardt ut over distriktskommunene. Sjekk din kommune her.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la tirsdag fram nye befolkningsframskrivninger for årene fram til 2050. Prognosen viser at det vil bo rundt 6 millioner personer i Norge i 2050, altså en oppgang fra dagens 5,4 millioner. Men veksten blir ikke jevnt fordelt.

Fortsatt sentralisering