Bildet viser det gamle egg- og dunværet Lånan i Vegaøyan Verdensarvområde i Vega kommune på Helgelandskysten. Den tradisjonelle ærfugl-driften er grunnlaget for områdets verdensarv-status.

Bildet viser det gamle egg- og dunværet Lånan i Vegaøyan Verdensarvområde i Vega kommune på Helgelandskysten. Den tradisjonelle ærfugl-driften er grunnlaget for områdets verdensarv-status. 

Foto: Arne Nævra/SCANPIX

Får ikke etablere nye oppdrettsanlegg i verdensarvområde

Nye oppdrettsanlegg er ikke forenlig med Vegaøyans verdensarvstatus, mener regjeringen. Den gir Vega kommune 10 millioner til å utvikle nye næringer.  

– Næringsfondet er vel ment som et plaster på såret. Men 10 millioner er altfor dårlig, sier ordfører Jon Albert Johansen Floa (Sp) i Vega til Kommunal Rapport.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) følger rådet fra Statsforvalteren og Riksantikvaren og nekter å godkjenne to nye akvakulturområder i verdensarvområdet på Vega.