Den kritisk truede svarthalespoven holder til i elvedeltaet Ørin i Verdal, der det nå er planlagt oppfylling til industriområde.

Den kritisk truede svarthalespoven holder til i elvedeltaet Ørin i Verdal, der det nå er planlagt oppfylling til industriområde.

Foto: Steinar Myhr / NN / Samfoto
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Verdal kommune vil lagre vindturbiner i rødlistet elvedelta

Verdal kommune i Trøndelag ønsker å fylle igjen et rødlistet delta for å skaffe lagerplass til vindturbiner. Dårlig nytt for fuglene, mener Birdlife Norge.

– Vi er midt i en global og en norsk naturkrise. Antall fugler i Norge har stupt de siste par tiårene. Mange av artene som nå er truet, har nettopp våtmark og elvedelta som et viktig leveområde, sier Kjetil Solbakken i Birdlife Norge til Aftenposten.

Elvedelta er en rødlistet truet naturtype i Norge. Ørin-deltaet i Verdal ble delvis naturreservat i 1993, men en stor bit er fortsatt forbeholdt industri.

Nå vil kommunen fylle ut dette, og gi mer plass til Aker Solutions Verdal som trenger plass til å lagre konstruksjoner til skotske vindturbiner og laksemerder til havbruk.

Kommunen sier de må veie hensynet til naturen mot behov for nye arbeidsplasser.

– Helt fra de første vurderingene startet har det blitt lagt vekt på å ha tett dialog med fuglevern-interessene. De gir oss innspill både på vurderingene og til hvordan løsninger bør utformes, sier Petter Voll i Verdal kommune, som også sier planene ikke er vedtatt ennå.

(©NTB)