Sandnes kommune vil ha stans i anleggsarbeidene på Vardafjellet. Bildet er fra et møte mellom vindkraftmotstandere og utbyggerne i begynnelsen av september. Foto: Frode Olsen, Sandnesposten

Sandnes krever at vindkraftkonsesjon trekkes

NVE har begått så mange lovbrudd i behandlingen av Vardafjellet vindkraftverk at konsesjonen må trekkes og anleggsarbeidene stanses, mener formannskapet i Sandnes.

I klagen som er sendt NVE etter enstemmig vedtak i formannskapet, slakter Sandnes kommune saksbehandlingen som ligger til grunn for konsesjonen for Vardafjellet vindkraftverk AS og den såkalte MTA-planen (miljø-, transport- og anleggsplan).

Kommunen mener det er begått så omfattende brudd på forvaltningsloven, energiloven med forskrift, naturmangfoldloven, støyretningslinjen og forskriften om konsekvensutredninger at konsesjonen må oppheves.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.