Lomvi er en av flere sjøfuglarter som er rødlistet som kritisk truet i Norge. Bildet er fra Hornøya i Vardø. Steinar Myhr / NN / Samfoto

Lomvi er en av flere sjøfuglarter som er rødlistet som kritisk truet i Norge. Bildet er fra Hornøya i Vardø. Steinar Myhr / NN / Samfoto

Foto: Steinar Myhr / NN / Samfoto

Naturen i Norge blir stadig mindre mangfoldig

Hekkebestandene av sjøfugl er i sterk tilbakegang. Også i mange andre økosystemer går utviklingen den gale veien.

Med få unntak er hovedøkosystemene i Norge betydelig påvirket av menneskelig aktivitet. Det viser Naturindeks for Norge 2020, som Miljødirektoratet lanserer i dag.

– Selv om Norge er blant landene med mest intakt natur igjen, viser naturindeksen at naturmangfoldet vårt er betydelig redusert som følge av menneskelig aktivitet. For åpent lavland og fjell peker pilen dessverre videre nedover. Men for skog ser vi en gledelig framgang, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.