Grønmo har vært Oslo kommunes hoveddeponi for avfall fra 1969- 2007. De grønne områdene er tenkt som flerbrukspark, og skal være tilgjengelig for allmennheten.
Grønmo har vært Oslo kommunes hoveddeponi for avfall fra 1969- 2007. De grønne områdene er tenkt som flerbrukspark, og skal være tilgjengelig for allmennheten.Foto: Oslo kommune.

Miljødirektoratet fraråder å bygge på gamle søppelfyllinger

Nedlagte avfallsdeponier er fristende arealer for bygging. Nå skal en ny veileder hjelpe kommunene til å ta riktige valg.

– Vi håper veilederen blir et nyttig verktøy for kommuner og fylkesmenn slik at de kan ta gode og riktige valg når de skal bestemme hva arealene i kommunen skal brukes til, sier direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Økt interesse for bygging

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.