Det er langt igjen før miljømålene for Oslofjorden nås, mener Miljødirektoratet.

Det er langt igjen før miljømålene for Oslofjorden nås, mener Miljødirektoratet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Langt igjen til miljømålene for Oslofjorden nås

Innsatsen for å bedre miljøet i Oslofjorden er trappet opp, men likevel er det mye som gjenstår før målene for en ren fjord blir nådd, melder Miljødirektoratet.

– Det er nå en styrket innsats for å redusere tilførsel av blant annet nitrogen og fosfor fra jordbruk og avløp. Det er likevel et stort gap mellom dagens miljøtilstand og målene som er satt, og det vil kreve mange års innsats før alle nødvendige tiltak er gjennomført, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Det er regjeringen som har lagt fram planen for å bedre miljøet i Oslofjorden, og den går over fem år til minst 2026. Miljødirektoratet har sammen med statsforvalterne på begge sider av fjorden gjort en evaluering av hvordan arbeidet går så langt.

– Rapporten er en viktig realitetsorientering. Vi ser at viktige skritt er tatt, men det er fortsatt et stort gap mellom dagens tilstand og de ambisiøse miljømålene som er satt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

118 kommuner

Rapporten viser at mange av planens tiltak er påbegynt, men få av dem er fullført.

– Statsforvalterne og Miljødirektoratet forventer i tiden fremover at alle kommuner i Oslofjordens nedbørsfelt følger opp sine tiltak, sier Hambro.

Det er 118 kommuner som ligger i nedbørsfeltet til fjorden. I rapporten går det fram at det er kommunene nærmest Oslofjorden som i størst grad har rapportert om sine tiltak for å bedre miljøet det første året.

Torsk under press

– Signalene peker i riktig retning for å få ned tilførsler fra jordbruk og avløp til Oslofjorden. Samtidig vil avløpsrensing ta lang tid å få på plass, og innen jordbruk kreves det at gode intensjoner omsettes til handling før vi kan si at utviklingen er på riktig vei, sier Hambro.

Det har siden 2019 vært et forbud mot å fiske etter torsk i Oslofjorden, og også dette skal til evaluering for å se hvordan det har fungert. Torsk og andre arter i fjorden er fremdeles under sterkt press, melder Miljødirektoratet.

– Havoverflaten har lenge skjult hvor dårlig det står til med Oslofjorden. Bredt samarbeid på tvers av kommunegrenser, mellom departementer så vel som mellom stat og kommune og offentlig og privat sektor, er nøkkelen for å lykkes med vårt felles krafttak for Oslofjorden, sier Eide.