Plan- og bygningsloven må igjen brukes ved vindkraftutbygginger, mener KS. Foto: Jan Kåre Ness, NTB scanpix

KS vil ha stopp i konsesjoner og nytt regime for vindkraft

Det bør ikke gis nye konsesjoner for vindkraft før det er gjennomført vesentlig endringer i hvordan sakene behandles, mener KS.

KS retter sterk kritikk mot dagens praksis for tildeling av vindkraftkonsesjoner og mot NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft i høringsuttalelsen som nylig ble vedtatt i hovedstyret.

Lokale motsetninger eskalerer i altfor stor grad, mener KS, og etterlyser et system som er egnet til å styrke tilliten og legitimiteten til beslutningene om vindkraftutbygging.