Utbygging av vindkraft på land skaper stort engasjement. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ingen garanti for stortingsbehandling av vindkraft

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) sier han ikke har bestemt seg for hvordan den nasjonale rammeplanen for vindkraft på land skal behandles.

Det kom over 5.000 høringssvar om forslaget til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram i vår.

Høringsfristen gikk ut 1. oktober.

– Departementet går nå igjennom alle innspillene som har kommet. Jeg har så langt ikke tatt endelig stilling til det videre arbeidet med dette, skriver Freiberg tirsdag i et brev til Stortinget.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken viser i sitt spørsmål til at saken er stor og viktig.

– For å sikre at folk, kommuner og ulike organisasjoner blir hørt på en skikkelig måte, må saken legges fram for Stortinget, skriver han.

NVE pekte i april ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene.

Turistforeningen (DNT) mener regjeringen bør komme med en egen stortingsmelding om vindkraftutbygging på land.

(©NTB)