Bekkelaget renseanlegg i Oslo er ett av få anlegg som fjerner nitrogen fra avløpsvannet. Ny rapport konkluderer med at nitrogentilførslene fra renseanlegg skaper store miljøproblemer også i Ytre Oslofjord.

Bekkelaget renseanlegg i Oslo er ett av få anlegg som fjerner nitrogen fra avløpsvannet. Ny rapport konkluderer med at nitrogentilførslene fra renseanlegg skaper store miljøproblemer også i Ytre Oslofjord. 

Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Får fortsette å forurense Oslofjorden – i alle fall foreløpig

Seks kommuner fikk nylig grønt lys til å pøse ut miljøskadelig nitrogen i Oslofjorden i ti nye år. Nå vil Statsforvalteren se om de kan omgjøre vedtakene.        

Tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord er altfor store og må reduseres straks, fastslo Miljødirektoratet i sommer.

Bakgrunnen var en ny rapport fra NIVA og Havforskningsinstituttet. Den konkluderer med at miljøtilstanden i flere deler av fjorden er svært alvorlig som følge av store forekomster av nitrogen i vannet. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.