Når beboerne i Bergen sentrum kaster søppel, forsvinner det ned i et rørsystem under bakken og suges videre til en terminal utenfor byen. Flere kommuner bør planlegge for slike løsninger når de skal bygge ut nye områder, mener administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening.

Når beboerne i Bergen sentrum kaster søppel, forsvinner det ned i et rørsystem under bakken og suges videre til en terminal utenfor byen. Flere kommuner bør planlegge for slike løsninger når de skal bygge ut nye områder, mener administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Etterlyser nye og smartere avfallsløsninger

Underjordisk avfallssug, avfallsbrønner og minigjenbruksstasjoner. Slike avfallsløsninger vil Norsk Kommunalteknisk Forening ha flere av.

De neste årene må det skje store endringer i avfallshåndteringen i Norge, hvis vi skal oppfylle målene i regjeringens strategi for sirkulærøkonomi. De baserer seg på EU-krav og innebærer blant annet at:

  • 65 prosent av avfallet skal materialgjenvinnes innen 2030.
  • 65 prosent av all emballasje skal materialgjenvinnes innen 2025.
  • Matsvinnet skal reduseres med 30 prosent innen 2025 og 50 prosent innen 2050.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.