Meninger

Lokal klimahandling avgjørende

I den grad noen har vært i tvil: Arbeidet med å redusere klimagassutslipp og være forberedt på klimaendringer er en av de viktigste og tøffeste oppgavene kommunesektoren står overfor.

Den ferske rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) er nok en påminnelse om hvorfor dette arbeidet må prioriteres. Panelet presenterte nylig første del av den sjette hovedrapporten. 234 forskere fra 66 land har gjennomgått mer enn 14 000 nye vitenskapelige studier.