Legemiddelhåndteringen er ett område der det ofte svikter i omsorgen for psykisk utviklingshemmede. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTV scanpix

Må sikre forsvarlig omsorgstilbud

Leder. Alle kommuner må sikre alle innbyggerne sine et tjenestetilbud i tråd med lover og regler.
7.3 2019 08:27
Tilbudet er ikke slik innbyggerne må kunne forvente.

Dessverre er ikke situasjonen like bra i hele Kommune-Norge. Det viser en gjennomgang Kommunal Rapport har gjort av tilsynsrapporter fra fylkesmennene om helse- og omsorgstjenester til psykisk utviklingshemmede i 2017 og 2018. Resultatet er nedslående.

Også i år har det skjedd ting som ikke skulle skje i kommunal omsorg. I slutten av forrige uke meldte NTB at en mann døde av store brannskader etter å ha blitt badet i for varmt vann i en omsorgsbolig i Færder. Politiet etterforsker denne alvorlige hendelsen. Rådmannen sier det åpenbart er noe som har sviktet i rutinene. Det vil vise seg hva kommunen finner når de nå skal gå gjennom rutinene, melde saken til fylkeslegen og be om tilsyn. Det som har skjedd må ikke skje igjen med noen andre pleietrengende, verken i Færder eller i andre kommuner.

Samtlige 50 tilsynsrapporter om helse- og omsorgstjenester til psykisk utviklingshemmede som er lagt ut på Helsetilsynets nettsider de to siste hele kalenderårene, er gjennomgått av Kommunal Rapport for å se et større bilde. I tillegg kommer én rapport som ikke var lagt ut. Til sammen viser tilsynsrapportene lovbrudd i hele 39 kommuner. Til dels er det alvorlige lovbrudd det rapporteres om, som det framgår av nyhetssaker fra Kommunal Rapport denne uka. Samtidig er det ikke avdekket lovbrudd i 12 av kommunene. Det er godt for enkeltkommunene som har sitt på stell, men helheten er ikke bra.

Det er betimelig å spørre om rammer og ressurser er tilstrekkelige til å sikre gode og trygge tjenester.

I 28 av de 51 kommunene Kommunal Rapport har undersøkt, er det rapportert ansatte med manglende eller mangelfull kompetanse og/eller opplæring. I 20 kommuner er det svikt i legemiddelhåndtering. Dette er tydelige eksempler på behov for bedring.

Tilbudet er ikke slik innbyggerne må kunne forvente. Det må skje noe nå – i mange kommuner. Noen tar heldigvis grep etter tilsyn. Som avdelingsleder i hjemmetjenesten i Nome sier det til Kommunal Rapport: Fordelen med tilsynet er at vi fikk ryddet opp i systemer og rutiner. Kommunen skal også jobbe videre med kompetanseheving. Det er en konstruktiv holdning, som forhåpentligvis inspirerer andre kommuner til å erkjenne mangler og behov og styrke tilbudet sitt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.