Artikkelrobotens fart på koblinger og utskriving av artikler gir et bedre tilbud til abonnentene enn det en journalist kan klare på samme tid. Det er både framtidsrettet og nødvendig å satse på slik utvikling, mener Kommunal Rapport.

Bedre tjenester med automatisering

Leder. Takket være automatisering, har Kommunal Rapport vært i stand til å bringe nyheter om regnskapene fra nær 70 kommuner og fylkeskommuner den siste drøye måneden.
21.3 2019 08:59
Automatiser-ingens muligheter er heldigvis mange.

Kall det gjerne robotjournalistikk. Utviklingsredaktør Ole Petter Pedersen har utviklet en artikkelrobot. Dette er et tidsaktuelt eksempel på effektivisering som gir vesentlig innsikt for mange. For Kommunal Rapport er det viktig å ta i bruk teknologi for å kunne drive mest og best mulig journalistikk totalt sett. Det kan sammenlignes med en kommunes ønsker om å drive godt, til beste for innbyggerne.

Ettersom de kommunale økonomiske resultatene er av allmenn interesse, har Kommunal Rapport i flere år bedt hver kommune om innsyn i regnskapene – så snart de skal være levert til revisjon 15. februar. Det spesielle i år er at så mange artikler er produsert på kort tid, på bakgrunn av regnskapene. Opplysningene i regnskapene er kombinert med eksempelvis regnskapshistorikk, nøkkeltall i Kommunebarometeret og informasjon fra Robek – registeret over kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse. Du finner artiklene samlet under vignetten Resultatbørsen i Kommunal Rapports nettavis.

Artikkelrobotens fart på koblinger og utskriving av artikler gir et bedre tilbud til abonnentene enn det en journalist kan klare på samme tid. Kvaliteten på de samme analysene for alle kommunene, avhenger imidlertid av kompetanse innen både journalistikk og koding. Det kan gjerne være oppnådd gjennom hard trening, erfaring og kvalitetssikring. Det er både framtidsrettet og nødvendig å satse på slik utvikling, tilpasset den enkelte virksomhets behov.

Så kan vi selvsagt diskutere om hver enkelt artikkel skulle hatt mer tilpasset omfang ut fra den enkelte nyhetens størrelse. Tradisjonell journalistisk prioritering tilsier jo det. Samtidig er de demokratiske verdiene ved rask publisering her så vesentlig i seg selv at Kommunal Rapport denne vinteren har valgt å la saker gå ut noe mer omfangsrike enn de trolig ville vært uten automatisering.

En nokså fersk leserundersøkelse har vist at beslutningstakere i Kommune-Norge ikke minst ønsker inspirasjon og redskap for å være på høyden teknologisk. Utviklingen av regnskapsroboten er ett svar, som automatisering i forbindelse med Kommunebarometeret og Leverandørdatabasen også er det.

Automatiseringens muligheter er heldigvis mange. Like gledelig er det at det er interesse og signalisert behov for automatisering i økt grad i kommunesektoren. Vilje til å dele innovative løsninger med andre er også en kvalitet det er verdt å dyrke.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.