Koronakrisen har tydelig vist at det er tid for å bruke digitale løsninger, mener Kommunal Rapport. Her holder statsminister Erna Solberg nettmøte og svarer på spørsmål om koronasmitten og tiltakene som er satt i verk i Norge.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Meninger

Digitale løsninger for lokaldemokratiets del

Det er både naturlig og nødvendig å gjennomføre politiske møter digitalt nå – til beste for lokaldemokratiet.

Denne uka er det lagt opp til at kommunestyremøter flere steder skal holdes som fjernmøter. Det er bra.

Opplagt er det viktig å stille spørsmål ved fullmakter.

Rent praktisk kan digitale møter være litt stress første gangen, men så åpenbarer mulighetene seg ganske snart. Dette erfarer vi også i Kommunal Rapports redaksjon, her vi jobber fra hjemmekontor i flere kommuner nå.

Så skriver vi om ulike gode løsninger i koronaens tid og setter kritisk søkelys på forhold som kan være kritikkverdige. Det ligger til avisas samfunnsoppdrag. Opplagt er det viktig å stille spørsmål ved fullmakter, som skal gis fra dem som er valgt av innbyggerne.

Som Stortinget har gitt fra seg myndighet til regjeringen for en måned om gangen via fullmaktsloven, har flere kommunestyrer overlatt til formannskap og ordfører å ta beslutninger som normalt ligger til kommunestyret. Målet er å få tatt effektive grep i krise.

Begrunnelsen er altså det høye tempoet som utviklingen av sykdommen covid-19 kan kreve. Men er delegering virkelig den beste løsningen alltid? Hvor mye skal i så fall til for å forsvare svekkelse av lokaldemokratiet?

Det er verdt å spørre seg om digitale løsninger kunne bidratt i til mindre delegering, mer folkestyre og bedre styring i konkrete tilfeller. Skal det uansett delegeres myndighet, gjelder det å være konkret på hva og for hvor lenge.

Det må være opp til det enkelte kommunestyre å avgjøre hva som er best, sett ut fra lokale forhold. Uansett vil det være klokt å legge vekt på at beslutningen skal stå seg gjennom en grundig evaluering når den kritiske situasjonen er over. En fornuftig tidsbegrensning av fullmakten kan absolutt være en brukbar løsning i kommuner, som på statlig nivå.

For å møte informasjonsbehovet og skape verdifull debatt, for eksempel om digitale løsninger og delegering, går Kommunal Rapports ukeavis i pdf siden forrige uke til alle kommuner – til fri distribusjon blant politikere og ansatte uansett abonnementsstatus.

Samtidig holdes alle korona-relaterte saker i nettavisen åpne for alle. Dette er bidrag til den gedigne dugnaden alle må være med på nå. Også dette er digitale løsninger til nytte for lokaldemokratiet.

Koronakrisen har tydelig vist at det er tid for å bruke digitale løsninger, med alle fordelene og ulempene dette medfører. Dette må til for å opprettholde politikken. Og disse møtene må selvsagt også være åpne for allmenheten.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.