Varanger Kraft skal i løpet av året etablere en fabrikk for testproduksjon av hydrogen i Berlevåg, drevet av vindkraft. Arkivfoto: Patrick da Silva Sæther

Sats på hydrogen i Finnmark!

Debatt. Det haster med klimavennlig energi, og i Finnmark har vi noen av de beste forutsetningene for å bidra.
11.3 2019 09:44
Vi må være modige i nord om vi skal lykkes.

Finnmark er en skattkiste. Her finnes det enorme naturressurser. Noen av dem utnyttes godt til glede for både Norge og verden for øvrig, som fiskeriene. Andre næringer er uutnyttet, og noen er vi bare i startfasen til å kunne ta i bruk.

Hydrogenproduksjon er et eksempel på en mulighet som bare venter på å bli tatt i bruk. Men skal man gjøre det, kreves det både innsats, vilje og mot. Vi må være modige i nord om vi skal lykkes.

Det haster med klimavennlig energi, og i Finnmark har vi noen av de beste forutsetningene for å bidra. Hydrogen anses som en av de mest spennende energikildene når vi skal ta det grønne skiftet. Hydrogen er karbonfritt og miljøvennlig, og kan bli et effektivt bidrag til å oppfylle nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser.

Kan Finnmark bli et foregangsfylke for produksjon og bruk av hydrogen? Kan transportnæringen prøve ut hydrogen som drivstoff? Kan det bygges drivhus med spillvarme fra hydrogenproduksjon som oppvarming? Hva med turistnæringen og bærekraftig reiseliv? Kanskje vi kan bygge spektakulære badeanlegg med elektrisitet fra lokal vindkraft og hydrogen?

Disse scenarioene, og flere andre, vil vi utforske nærmere på konferansen «Hydrogen i vinden» som arrangeres i Vadsø 21. mars.

På Raggovidda finnes Norges klart mest effektive vindkraftverk, og vi kan si at Øst-Finnmark generelt er som skapt for produksjon av hydrogen fra landbaserte vindkraftverk.

Fremoverlente aktører har allerede begynt arbeidet: I løpet av 2019 etablerer Varanger Kraft en fabrikk for testproduksjon av hydrogen i Berlevåg. Fabrikken skal drives av vindkraft fra Raggovidda og er teknologisk og miljømessig banebrytende.

Det jobbes med muligheten for å eksportere hydrogen til Longyearbyen. Dette kan bli et utstillingsvindu for Norges hydrogensatsing. Lykkes vi med dette, kan vi lykkes overalt.

Fabrikken i Berlevåg finansieres med 50 millioner i støtte fra EU-programmet Horizon 2020 og deltar dermed i forskningens «Champions League». Nå ønsker vi at nasjonale myndigheter også kommer på banen. Regjeringen skal utforme en helhetlig hydrogenstrategi for Norge, og dette er viktig.

Nasjonale myndigheter må legge til rette for økt forbruk av hydrogen. Det trengs økonomiske insentiver som gjør at skipsfart, samferdsel og andre næringer stimuleres til å ta hydrogen i bruk. En god start vil være å bygge ut flere fyllestasjoner for hydrogen.

Hydrogenproduksjonen i Berlevåg gir regionen nye muligheter. Vi har stor tro på at vi har nasjonale myndigheter med oss på laget. Signalene om at det skal satses i Finnmark, har vært klare – ikke minst i forbindelse med sammenslåingen mellom Finnmark og Troms som vi nå står midt oppe i. Her har staten en utmerket anledning til å vise at de mener alvor.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.