– Vi forutsetter at stat og kommune følger etter, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

– Vi forutsetter at stat og kommune følger etter, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Foto: Terje Lien

Fagforbundet krever en etter- og videreutdanningsreform for kommunene

Lederen i Fagforbundet forutsetter at kommune og stat iverksetter en etter- og videreutdanningsreform, slik privat sektor er blitt enig om.

– Vi vil fremme krav om å utvikle en modell for kommunene à la privat sektor, sier Mette Nord til Kommunal Rapports podkast «Kontrollutvalget».

Nord leder det største forbundet i Norge, Fagforbundet. Hun er også leder av forhandlingssammenslutningen LO Kommune, som representerer mer enn 190.000 ansatte i norske kommuner.