Vi må strekke oss mot idealet om at politikerne i så stor grad som mulig skal gjenspeile befolkningen, mener Kommunal Rapport.

 Vi må strekke oss mot idealet om at politikerne i så stor grad som mulig skal gjenspeile befolkningen, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Vi trenger mer mangfold i kommunestyret

Kommunestyrene må i så stor grad som mulig gjenspeile innbyggerne. Det gjør de ikke i tilstrekkelig grad i dag.

I verste fall kan et for stort skille mellom velger og valgt svekke troverdigheten til folkestyret.

Vi må legge til rette for at så mange perspektiver som mulig blir en del av det demokratiske ordskiftet.