Et for rigid krav om hvilke lærerutdanninger som skal godkjennes, vil kunne forhindre rekruttering av gode medarbeidere i en midlertidig situasjon, mener Kommunal Rapport.

Et for rigid krav om hvilke lærerutdanninger som skal godkjennes, vil kunne forhindre rekruttering av gode medarbeidere i en midlertidig situasjon, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Vi trenger fleksibel lærervurdering

Selvsagt skal lærere være lærerutdannet, men en tydelig lov må ikke frata skoleeierne, altså kommuner og fylkeskommuner, all handlefrihet.

KS, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsforbundet er enige om at opplæringsloven må bli tydelig på et viktig punkt. Det dreier seg om å lovfeste et krav om pedagogisk utdanning for å bli ansatt som lærer i skolen.

For å sikre kvalifisert arbeidskraft må det være rom for fleksible løsninger.