Etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene øker. Det kan nærme seg 100 milliarder kroner. Det skyldes ikke fylkeskommunene. De både skjønner betydningen av og har prioritert oppgaven.

Etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene øker. Det kan nærme seg 100 milliarder kroner. Det skyldes ikke fylkeskommunene. De både skjønner betydningen av og har prioritert oppgaven. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Vedlikeholdet av fylkesveier på avveie

Etterslepet på vedlikehold av fylkesveier er urovekkende. Stat og fylkeskommune må finne løsningen sammen.

Fylkeskommunene har ansvar for 44.000 kilometer vei, staten for 10.000 kilometer. Det er dermed liten tvil om hvor viktig fylkesveinettet er for at Norge skal fungere som et moderne samfunn. I et slikt samfunn må vi forvente at disse veiene er effektive og ikke minst sikre for trafikantene.

Tiden for omkamper om organiseringen av veinettet er forbi.