Det ble tidlig etablert et premiss om at det ikke skulle stå på kostnadene til koronahåndteringen, så dette burde ikke ha blitt noen diskusjon, mener Kommunal Rapport.

Det ble tidlig etablert et premiss om at det ikke skulle stå på kostnadene til koronahåndteringen, så dette burde ikke ha blitt noen diskusjon, mener Kommunal Rapport.

Foto: Agnar Kaarbø
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Unødvendig usikkerhet om kompensasjon

Det er bra at regjeringen endelig sørger for at kommunene får kompensert for koronautgiftene.

Det har de siste månedene oppstått usikkerhet om kommunesektoren ville få refundert utgifter i forbindelse med håndteringen av koronapandemien. Totalt er det snakk om utgifter på 7,5 milliarder kroner i 1. halvår i år. Nå kommer hoveddelen av pengene i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2022. Resten, 2 milliarder, skal fordeles skjønnsmessig av statsforvalterne.

Refusjon av koronakostnader burde ikke ha blitt noen diskusjon.