Støtte til lokale myndigheter, sivilsamfunn og ukrainske grasrotorganisasjoner må bli en del av det norske Nansen-programmet, mener Kommunal Rapport.

Støtte til lokale myndigheter, sivilsamfunn og ukrainske grasrotorganisasjoner må bli en del av det norske Nansen-programmet, mener Kommunal Rapport.

Foto: Anadolu
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Ukraina-støtte må ha lokalt perspektiv

En gjenoppbygging av Ukraina må ha med seg det lokale perspektivet og kommunale institusjoner. Det mangler i regjeringens stortingsmelding om Nansen-programmet.

Nylig la regjeringen fram en omfattende stortingsmelding om Norges støtte til Ukraina de neste fem årene. Der er mye bra å si om omfang og innretting av det som kalles Nansen-programmet for Ukraina.

I meldingen er det lite spor av tiltak som kan bidra til å styrke lokaldemokratiet.