Folkevalgte i Trondheim må nå føre lobbyregister. Andre kommuner bør følge etter, mener Kommunal Rapport. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix
Leder

Tid for å prøve lobbyregister

Trondheim bør bli den første av mange kommuner som framover prøver ut lobbyregister for å styrke innbyggernes innsyn i politikernes kontakt med omverdenen.

Sist uke fortalte Kommunal Rapports ukeavis om Trondheim, som da vedtok å innføre et lobbyregister for politikerne. Kontakt som gjelder politiske saker skal registreres.

Prinsippet er klart: Det er en opplysning som har innbyggernes interesse at en politiker har kontakt med for eksempel en utbygger om en sak.

Slik kontakt er selvsagt lovlig og i mange tilfeller helt nødvendig. Vi trenger god dialog mellom ulike interessegrupper i samfunnet, og lokalpolitikerne. Det gir anledning for eksempel til å fremme synspunkter som ikke nødvendigvis kommer fram i administrasjonens saksbehandling. Politikerne er ombudsmenn for innbyggerne, inkludert de som har næringsinteresser.

Samtidig kan slik kontakt også indikere et usunt forhold mellom en utbygger og en politiker, hvor motivasjonen for å jobbe for et bestemt utfall i en sak, kan være en helt annen enn kommunens beste.

Ved hjelp av et enkelt lobbyregister hvor politikerne fører oversikt over hvem de har hatt møter med om hvilke saker, vil innbyggerne få viktig oversikt.

Et lobbyregister løser ikke alle problemer knyttet til usunn og skjult påvirkning av politikere. Men folkevalgte i Trondheim som heretter trosser påbudet om å registrere kontakt, løper nå en ekstra risiko. Det vil være fare for å miste omdømme, om du ikke heretter fører opp relevante møter.

Vi håper flere andre kommuner nå følger etter Trondheim, og innfører lobbyregister. Så gjelder det at registeret brukes og at pressen jevnlig setter kritisk søkelys på hvem som registrerer hva og hvilken kontakt som faktisk foregår. Det er ikke tvil om at vi ikke trenger et register for registerets skyld, men for at innbyggerne skal bli bedre opplyst om hvem politikerne har kontakt med.

Å ha kontakt med en folkevalgt er faktisk ingen privatsak, slik kanskje en del innbyggere tror. Lokaldemokratiet må i all hovedsak utspilles for åpen scene. Det er utvilsomt den beste måten å drive en kommune på.

Les også: Er lobbyregister et framskritt for åpenheten?

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.