Å bli folkevalgt er å inngå en kontrakt med velgerne. Du påtar deg en ombudsplikt ved å skulle representere de som vil stemme på deg.

Å bli folkevalgt er å inngå en kontrakt med velgerne. Du påtar deg en ombudsplikt ved å skulle representere de som vil stemme på deg.

Foto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Terskelen for fritak må være høy

Å bli valgt som medlem av kommunestyre eller fylkesting forplikter. Derfor må terskelen for å bli fritatt fra verv være høy.

Konstitueringen av de folkevalgte forsamlingene i kommuner og fylkeskommuner er nå over. Tusenvis av nye folkevalgte har tatt sete, klare for en ny periode.

Samtidig har de første søknadene om fritak fra politikeroppdraget kommet. Det viser en kartlegging Kommunal Rapport har gjort.