Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Erna Slberg (H) etter Statsbudsjettet på Stortinget ble lagt fram, fredag 6. oktober.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Erna Slberg (H) etter Statsbudsjettet på Stortinget ble lagt fram, fredag 6. oktober. 

Foto: Hanna Johre / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Stortinget må rette opp i regjeringens Klimasats-kutt

Det må satses mer, ikke mindre på klimatiltak. Derfor må Stortinget rette opp regjeringens kutt i Klimasats-ordningen.

I år som i fjor foreslår regjeringen i sitt budsjettforslag å stryke støtten til den populære og vellykkede ordningen. Og i år som i fjor, må Stortinget, i praksis budsjettpartner SV, bruke forhandlingskraft på å få ordningen tilbake igjen på statsbudsjettet.

Det burde være unødvendig. Kommunesektoren har en nøkkelrolle i arbeidet med å møte et klima i endring og kutte utslipp. Da trengs ordninger som kan stimulere til handling.