Det må aldri være tvil om at Norge skal stille opp for Ukraina. Men spørsmålet om vi har for rause ordninger for flyktningene sammenlignet med våre naboland, trenger seg på, mener Kommunal Rapport. Bildet er fra et mottak i Sel kommune.

Det må aldri være tvil om at Norge skal stille opp for Ukraina. Men spørsmålet om vi har for rause ordninger for flyktningene sammenlignet med våre naboland, trenger seg på, mener Kommunal Rapport. Bildet er fra et mottak i Sel kommune.

Foto: Britt Glosvik
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Staten må ta flyktningansvar

Tilstrømmingen av flyktninger fra Ukraina må ikke komme ut av kontroll. Ansvaret for å forhindre det ligger hos staten.

Bosettingen av flyktninger fra Ukraina er i ferd med å sette kommunale tjenester under et betydelig press. Bosettingsviljen har vært formidabel.

For kommunene stiller tilstrømmingen store krav til tjenester og behov for boliger.