Som den nye kommunalministeren Bjørn Arild Gram (Sp) vet, må ordningen for finansiering av ressurskrevende tjenester utvides, påpeker Kommunal Rapport.

Som den nye kommunalministeren Bjørn Arild Gram (Sp) vet, må ordningen for finansiering av ressurskrevende tjenester utvides, påpeker Kommunal Rapport.

Foto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Rydd opp i ressurskrevende tjenester!

Den nye regjeringen må så raskt som mulig rydde opp i den årelange striden om finansiering av ressurskrevende tjenester.

Det er grunn til å tro at regjeringen vil gjøre det. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil: «Gjennomgå og forbedre Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester for å sikre en bærekraftig utvikling av ordningen.»

Kommuner må kunne gi gode helse- og omsorgstjenester uten at det knekker økonomien.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.