Lovforslaget understreker at fysisk inngripen bare skal skje hvis andre tiltak ikke er tilstrekkelige. Det betyr at det forebyggende arbeidet blir enda viktigere, mener Kommunal Rapport.

Lovforslaget understreker at fysisk inngripen bare skal skje hvis andre tiltak ikke er tilstrekkelige. Det betyr at det forebyggende arbeidet blir enda viktigere, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Riktig skritt mot vold i skolen

Det er bra at opplæringsloven får bestemmelser om hvordan ansatte i skolen og på SFO skal kunne gripe inn fysisk mot elever. Men nye bestemmelser må følges opp med ressurser.

Nylig presenterte kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) lovforslaget som skal avklare hvilke rammer lærerne har for å gripe fysisk inn for å avverge skade på personer eller eiendom.

Departementet gjør det for lett for seg selv.