Kommunene signaliserte før forhandlingene at KS burde kreve økt styringsrett for å kunne øke heltidsandelen. Nå skal et partssammensatt utvalg diskutere ulike løsninger og tiltak som kan bidra til flere heltidsstillinger og/eller økte stillingsstørrelser.

Kommunene signaliserte før forhandlingene at KS burde kreve økt styringsrett for å kunne øke heltidsandelen. Nå skal et partssammensatt utvalg diskutere ulike løsninger og tiltak som kan bidra til flere heltidsstillinger og/eller økte stillingsstørrelser.

Foto: Dag Jenssen / Samfoto
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Positivt for mer fleksibel arbeidstid

Årets hovedtariffoppgjør kan åpne for mer fleksible arbeidstidsordninger. Det trengs i en kommunesektor hvor det mangler kvalifiserte arbeidstakere.

Problemet er hvordan legge til rette for en heltidskultur.