Kommunene har en nøkkelrolle både i den boligsosiale politikken og for å legge til rette for boligbygging. Samspillet stat og kommune må fungere. Det er derfor fornuftig å satse mer på Husbanken, mener Kommunal Rapport.

Kommunene har en nøkkelrolle både i den boligsosiale politikken og for å legge til rette for boligbygging. Samspillet stat og kommune må fungere. Det er derfor fornuftig å satse mer på Husbanken, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Britt Glosvik
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Positive boligsignaler krever oppfølging

Regjeringens boligmelding har gode anslag og analyser, blant annet om kommunenes rolle. Nå må ord følges av handling.

Det er lett å si seg enig i regjeringens mål med boligpolitikken. I den ferske stortingsmeldingen heter det at «folk skal kunne bu i ein eigna bustad i heile landet».

Som departementet skriver, er den norske boligmodellen i stort vellykket. Fire av fem eier sin egen bolig.