Det hjelper ikke at et flertall i Kristiansand kommunestyre har sagt nei, eller at lokale partitopper både fra regjeringspartiene og støttepartiet SV sier nei. Senterpartiet har fra regjeringskontorene drevet et hardkjør for å splitte Kristiansand og gjenopprette Søgne og Songdalen, skriver Kommunal Rapport.

Det hjelper ikke at et flertall i Kristiansand kommunestyre har sagt nei, eller at lokale partitopper både fra regjeringspartiene og støttepartiet SV sier nei. Senterpartiet har fra regjeringskontorene drevet et hardkjør for å splitte Kristiansand og gjenopprette Søgne og Songdalen, skriver Kommunal Rapport.

Foto: Tone Holmquist
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Nei til overkjøring av Kristiansand

Stortingsflertallet gjør lokaldemokratiet en bjørnetjeneste ved å åpne for å tvinge gjennom folkeavstemning om hvorvidt Kristiansand skal deles.

Striden om Kristiansand skal forbli en storkommune passerer i disse dager en trist milepæl. Det skjer når det nå er klart at et flertall i Stortinget vil stille seg bak en endring i inndelingsloven. Endringen sier at regjeringen kan gjennomføre en folkeavstemning blant innbyggerne i deler av en kommune når regjeringen ønsker å utrede grenseendring.

Enøyd politisk aktivisme hører ikke hjemme i regjeringskontorene.