Helsedepartementet begrunnet sperrefristen på sykehjemskartleggingen med blant annet helseminister Bent Høies tette kalender. Kommunal Rapport har klaget til Sivilombudsmannen. Foto: Magnus K. Bjørke
Leder

Må være likt for alle

Det skaper debatt når Kommunal Rapport ikke vil godta en sperrefrist som Helsedepartementet har gjort avtale med et annet mediehus om – for at vi skal få innsyn i en rapport om heldøgns omsorgsplasser.

Det er første gang helsemyndighetene har fått kartlagt sykehjemskøene, og både TV 2 og Kommunal Rapport har bedt om innsyn i kartleggingen, som KS har utført for departementet. Det har selvfølgelig offentlig interesse at én av ti kommuner oppgir at pleietrengende venter mer enn en måned på sykehjemsplass.

Det er problematisk at et departement bare vil gi innsyn på visse betingelser og uten å vise til lovhjemmel, men med henvisning til at «Det er en rapport som blir offentlig når departementet bestemmer». Kommunikasjonsdirektøren viser til at helseministeren har «tett kalender» og framholder «praktiske årsaker» når hun forsvarer praksisen.

Ekspert på ytringsfrihet, offentlighet og pressejus, advokat Jon Wessel-Aas, sier til nettavisen Medier 24 at det så vidt han kan se, er i strid både med offentlighetsloven og med Grunnloven å nekte innsyn og å sette slike vilkår for innsyn som departementet gjør her.

Jussprofessor Jan Fridtjof Bernt gir i en faglig kommentar på Facebook klart uttrykk for at departementet bygger på gal lovforståelse. Pressens offentlighetsutvalg slutter seg til kritikerne, og sier det er i strid med grunnleggende forutsetninger for et demokrati å nekte innsyn på dette grunnlaget. 

Vi mener dette er en viktig prinsippsak, og har klaget den inn for Sivilombudsmannen. Rapporten burde vært offentlig fra den ble mottatt av departementet. Opplysningene som kommunene har sendt KS, er i sin helhet offentlige, etter det vi er kjent med.

Når et dokument er oversendt fra departementet til utenforstående, enten det er TV 2, Kommunal Rapport eller andre, ser vi ingen hjemmel for å hemmeligholde opplysningene eller kreve sperrefrist fra andre medier som krever det samme dokumentet utlevert. Offentlighetslovens paragraf 6 er klar mot forskjellsbehandling. Den må følges, noe Helsedepartementets kommunikasjonsdirektøren sier de gjør.

For oss er likebehandling etter offentlighetsloven at alle som spør, får tilgang til informasjon samtidig. Publisering er opp til mediene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.