Aktiv rekruttering til ungdomsråd eller tilsvarende medvirkningsordning bør nå være i full gang, mener Kommunal Rapport. Bildet er fra et møte i 
ungdommens kommunestyre i Askøy i fjor. Foto: Magnus K. Bjørke
Leder

Lytt til ungdomsrådene

Når ungdom er underrepresentert i kommunestyrene, blir det enda viktigere at kommunene bruker ordningen med ungdomsråd best mulig.

Unge har en unik førstehånds-kunnskap om sin hverdag på skolen og i lokal-samfunnet.

I Kommunal Rapport denne uka har vi bearbeidet informasjon fra Valgdirektoratet om de 9.336 nyvalgte kommunestyrerepresentantene. Lokale medier har laget lokale og regionale oversikter, men det er første gang det presenteres en oversikt for alle kommunene.

Et svært gledelig trekk ved årets lokalvalg er at valgdeltakelsen blant førstegangsvelgerne økte med hele 10 prosentpoeng. Også for alle velgere under 30 år var det en klar økning, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er nærliggende å knytte unges valgengasjement til det engasjementet tusener av unge har vist for klima og miljø gjennom hele året, i skolestreiker og andre markeringer. Klima og miljø sto også høyt på dagsordenen i valgkampen. Hvor sterk denne sammenhengen er, vil lokalvalgundersøkelsen trolig gi nærmere svar på.

Kommunal Rapports opptelling viser at det er en liten økning i andelen lokalpolitikere under 30 år, men unge er ennå sterkt underrepresentert. Mens nær 10 prosent av lokalpolitikerne er under 30 år, utgjør aldersgruppen 16–30 år 20 prosent av befolkningen. Det er dobbelt så mange 40- og 50-åringer i kommunestyrene som i befolkningen.

Det er ikke slik at bare unge kan representere unge. Foreldregenerasjonen har sterk interesse av at barna deres får best mulig barnehage- og skoletilbud, og etter hvert også av at deres foreldre får gode helse- og omsorgstjenester.

Det er likevel en stor fordel at et kommunestyre gjenspeiler befolkningen i kommunen best mulig. Unge har en unik førstehåndskunnskap om sin hverdag på skolen og i lokalsamfunnet, som er et viktig grunnlag for de lokalpolitiske beslutningene. Ikke minst opplever unge klimakrisen enda mer presserende, og er pådrivere for å sette inn tiltak for å nå målene for utslippskutt som et bredt stortingsflertall, og mange kommunestyrer, har satt.

Den nye kommuneloven krever at alle kommuner skal velge ungdomsråd eller tilsvarende medvirkningsordning. Aktiv rekruttering i dialog med ungdomsorganisasjoner, -partier og elevråd bør være i full gang.

Når kommunestyret eller fylkestinget har valgt ungdomsråd, må medlemmene raskt få opplæring og sekretariatshjelp, slik at de settes i stand til å bidra. Rådet må involveres i flest mulig saker, og viktigst: Politikerne må vektlegge de unges råd.     

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.