Det er ikke generell velvilje som sikrer vern og biologisk mangfold, men forpliktende planer og klare vedtak i arealsaker i den enkelte kommune, mener Kommunal Rapport.

Det er ikke generell velvilje som sikrer vern og biologisk mangfold, men forpliktende planer og klare vedtak i arealsaker i den enkelte kommune, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Espen Bratlie / Samfoto
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Lokalpolitikerne må skjerpe naturvernet

Uten at lokalpolitikerne nå skjerper innsatsen for å ta vare på naturen, risikerer samfunnet at store verdier går tapt.

Vern av natur og biologisk mangfold kommer stadig høyere på listen over kontroversielle saker i lokalpolitikken. 

Det er ikke velvilje som sikrer vern og biologisk mangfold, men forpliktende planer og vedtak.