De krevende oppgavene innen helse og omsorg kan ikke løses uten vilje til ny oppgavedeling, ny organisering av arbeidet og arbeidstiden og hensiktsmessig bruk av velferdsteknologi. Det krever ledere som følger opp, mener Kommunal Rapport.

De krevende oppgavene innen helse og omsorg kan ikke løses uten vilje til ny oppgavedeling, ny organisering av arbeidet og arbeidstiden og hensiktsmessig bruk av velferdsteknologi. Det krever ledere som følger opp, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Dag Jenssen / Samfoto
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Lederstøtte er avgjørende for omstilling

Kommunesektoren klarer ikke den nødvendige omstillingen uten at topplederne gir tilstrekkelig støtte.

Tørn-prosjektet er et godt eksempel på den type omstilling vi må ha mer av i kommunesektoren. Prosjektet startet som et KS-initiativ. Det handler om forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- omsorgssektoren. 

Omstillingsprosjekter blir en stadig større del av toppledernes arbeidsdag.