Det er mye lærdom å hente i uttalelsen fra sivilombud Hanne Harlem om offentlig ansattes ytringsfrihet i sosiale medier, mener Kommunal Rapport.

Det er mye lærdom å hente i uttalelsen fra sivilombud Hanne Harlem om offentlig ansattes ytringsfrihet i sosiale medier, mener Kommunal Rapport.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Kritikkverdig krenking av ytring

Sivilombudets ferske kritikk av Tjeldsund kommune er alvorlig. Kommunalt ansatte har stor ytringsfrihet. Interne reglement kan ikke begrense den, uansett intensjon.

Det er mye lærdom å hente i Sivilombudets uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet i sosiale medier. Den viktigste er kanskje at politikere og administrative toppledere ikke uten videre skal stille spørsmål ved ansattes rett til å ytre seg. Ytringsfriheten er vid. Ansatte skal ikke frykte represalier og korrigeringer for å si hva de mener.

Ordføreren forsikrer at en beklagelse vil komme. Det er på sin plass.