Om kommunene kan stole på statlige garantier, er nå et spørsmål kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) må ha et godt svar på, mener Kommunal Rapport.

Om kommunene kan stole på statlige garantier, er nå et spørsmål kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) må ha et godt svar på, mener Kommunal Rapport.

Foto: Britt Glosvik
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Koronautgifter må kompenseres nå

Det er tilliten mellom stat og kommune som står på spill når regjeringen vil utsette kompensasjonen av de kommunale koronautgiftene.

Forslaget om å vente med koronakompensasjonen for 2022 kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Pandemien fortoner seg kanskje som tilbakelagt. I all hovedsak er smittebekjempelsen det for Norges del. Men det er fortsatt regninger som skal betales. I år er det snakk om mellom 6 og 7 milliarder kroner. Har regjeringen glemt det?