Vurdert ut fra de partiprogrammene som er utgangspunkt for regjeringsforhandlingene, er det grunn til å håpe at noe blir gjort på fastlegeområdet, mener Kommunal Rapport.

Vurdert ut fra de partiprogrammene som er utgangspunkt for regjeringsforhandlingene, er det grunn til å håpe at noe blir gjort på fastlegeområdet, mener Kommunal Rapport.

Foto: Colourbox
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Fastlegekrisen må løses nasjonalt

En ny regjering må ta tak i fastlegekrisen i kommunene.

Situasjonen er stadig mer alvorlig for en tjeneste som kommunene har ansvaret for og som innbyggerne må forvente er på plass.

Nylig presenterte KS og Legeforeningen et felles innspill til en ny regjeringsplattform. Ordene som brukes der, er at det må komme «kraftfulle nasjonale tiltak».