Gunnar Bovim ledet Helsepersonellkommisjonen. Kommisjonens utredning ble nylig overlevert forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Gunnar Bovim ledet Helsepersonellkommisjonen. Kommisjonens utredning ble nylig overlevert forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Foto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Det trengs en fordomsfri omsorgsdebatt

Det er mulig å løse bemanningsproblemene i helse- og omsorgssektoren, sier Helsepersonellkommisjonen. Prestisje og faginteresser bør nå vike for nytenking før konklusjoner trekkes.

Helsepersonellkommisjonen har med sin utredning, NOU 2023: 4, presentert en rekke interessante tiltak som kan hjelpe samfunnet med å møte helse- og omsorgsoppgavene i årene som kommer.

Dette er utfordringer som krever nytenking, innovasjon og omstilling.