Vi trenger mennesker som vil stille seg til disposisjon og bruke mange timer som folkevalgt. Derfor bør ikke lokalpolitikerne være flaue over å reise en debatt om godtgjørelser, mener Kommunal Rapport.

Vi trenger mennesker som vil stille seg til disposisjon og bruke mange timer som folkevalgt. Derfor bør ikke lokalpolitikerne være flaue over å reise en debatt om godtgjørelser, mener Kommunal Rapport.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Det må være lov å ønske høyere godtgjørelse

Fritidspolitikerne påtar seg stort ansvar og bruker mye tid på sitt verv som folkevalgt. Selvsagt skal det godtgjøres, og kanskje bør satsene heves for noen av dem.

Det er aldri lett for politikere å diskutere egen godtgjørelse. Som folkets valgte representanter, er det ikke penger, men et ønske om å påvirke samfunnet som er drivkraften. Likevel må det være mulig å diskutere om slike verv skal godtgjøres bedre.

Flertallet av lokalpolitikerne er beskjedne på egne vegne.