Saksbehandleren hos Statsforvalteren i Innlandet har beklaget at vedtaket deres kan misforstås. Det var nødvendig, mener Kommunal Rapport.

Saksbehandleren hos Statsforvalteren i Innlandet har beklaget at vedtaket deres kan misforstås. Det var nødvendig, mener Kommunal Rapport.

Foto: Thomas Frigård
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Betenkelig vedtak fra Statsforvalteren

Statsforvalteren i Innlandet snur saken på hodet når pressens etiske regler brukes for å nekte den samme pressen innsyn i relevante saksforhold.

Det er opp til pressen å vurdere hvilke opplysninger som hører med i omtalen av et saksforhold. Forvaltningen skal vurdere hvilke dokumenter og opplysninger som er offentlige med hjemmel i loven.

Det er opp til pressen å vurdere hvilke opplysninger som hører med i omtalen av et saksforhold.