Kommunal Rapport skrev nylig om Skedsmo, der det skrives få avvik i hjemmetjenesten og på sykehjem. Foto: Didirik L. Arnesen
Leder

Avviksrapportering må følges opp

Når ansatte i ulike kommuner melder avvik i svært varierende grad, er det grunn til å spørre om hver organisasjon lærer av feil som skjer.

Innbyggerne i alle kommuner må kunne være trygge på å få gode tjenester.

Kommunal Rapport har kartlagt avvikene i hjemmetjenesten og på sykehjem i de 20 største bykommunene i landet i 2017. Det viser seg at det varierer veldig kommunene imellom hva som i praksis skal til for at de ansatte skal melde avvik. For eksempel meldte ansatte i Sarpsborg fra om godt over dobbelt så mange avvik som ansatte i jevnstore Skedsmo kommune, ifølge artikkelen publisert i forrige ukeavis.

De to kommunene bruker samme system for å registrere avvik. Rådmannen i Sarpsborg sier hun er overbevist om at den store andelen avvik i hennes kommune ikke betyr at ansatte der gjør flere feil enn ansatte i Skedsmo eksempelvis. Hun viser til lav terskel for å melde avvik.

I Skedsmo sier en virksomhetsleder til Kommunal Rapport at hun tror ulike holdninger er en viktig årsak til forskjellene i avvik.

Systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og sikkerhet er avgjørende, uansett hvordan den enkelte kommune velger å gjøre det. Hensikten med å melde ifra om feilmedisinering, omsorgssvikt og vold er å sikre gode tjenester. Ikke minst handler det om å lære av feilene sine. Derfor er det viktig å gjøre avvikene kjent, slik at de kan håndteres. Dette er viktig i alle sektorer, uavhengig av forskrifter.

Denne uka bringer Kommunal Rapport nyheten om at en betydelig andel av kommunene ifølge nasjonalt tilsyn har brutt reglene som skal sikre elevene læringsutbytte. 37 prosent av de små kommunene som er blitt kontrollert av Utdanningsdirektoratet og Fylkesmennene de fire siste årene, skal ha brutt reglene som Kunnskapsdepartementet har satt for hvordan skolene skal sørge for at elevene lærer maksimalt. 26 prosent av de store kommunene skal ha brutt de samme reglene.

Kommunal Rapport skal sette søkelys på avvik i tida framover. Når det er etablert et system for å registrere avvik, er det viktig at dette faktisk fungerer, slik at ledelsen i hver kommune kan legge til rette for kvalitetsforbedring. Hvis registreringen er for krevende eller det ikke er forståelse for hvorfor den skal gjøres, har kommunen et problem.

Ledelsen må kontinuerlig vise at det er et poeng å lære av feil for å få kultur for å melde om det som ikke fungerer. De må sette inn tiltak, slik at tilbudet til innbyggerne holder standard. Innbyggerne i alle kommuner må kunne være trygge på å få gode tjenester.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.