Kjersti Nythe Nilsen, ordfører i Marker kommune i Østfold.Marker kommune

Unntar halve søkerlista til jobb som rådmann

Seks av 14 søkere til rådmannsjobb i Marker er unntatt offentlighet.

I mars ble det kjent at dagens rådmann Tove Kolstad Skadsheim hadde sagt opp etter to og et halvt år i sjefsstolen, for å bli leder for et nytt team innen samfunnshelse i Sarpsborg kommune.

Nå er søkerlista til rådmannsstillingen klar. 6 av 14 søkere er unntatt offentlighet, trass i Sivilombudsmannens gjentatte påpekninger om at det skal særdeles tungtveiende grunner til for å få unntak når man søker rådmannsjobber.