Ordfører Mariann Skotte (Sp) i Lesja er kritisk til at hun er blandet inn i en sak som handler om samarbeidsproblemer mellom ordføreren og rådmannen i Dovre.

Ordfører Mariann Skotte (Sp) i Lesja er kritisk til at hun er blandet inn i en sak som handler om samarbeidsproblemer mellom ordføreren og rådmannen i Dovre.

Foto: Terje Lien

Statsforvalteren gir ordføreren i Lesja innsyn i personalsak mot rådmannen i Dovre

Ordføreren i Lesja ble nektet innsyn i personalsaken mot rådmannen i Dovre. Statsforvalteren gir nå Lesja-ordføreren innsyn i et dokument politikerne i Dovre ikke har sett.

– For meg har det vært viktig å prøve innsynsretten i denne saken, siden jeg er omtalt i dokumentene. Jeg er fornøyd med Statsforvalterens konklusjon, sier ordfører Mariann Skotte (Sp) i Lesja kommune.

Bakgrunn

I midten av mars la ordfører Astrid Skomakerstuen i Dovre fram en personalsak mot rådmann Halvor Nissen.

Ordføreren opplevde samarbeidet med rådmannen som så belastende at hun ba kommunestyret om støtte til å forhandle fram en sluttavtale.

Kommunestyret sendte saken videre til formannskapet, og ordføreren ble deretter sykemeldt.

Etter at ordføreren ble sykemeldt ble personalsaken avsluttet og trukket av kommunestyret.

I et dokument på fire sider har ordføreren nedtegnet 22 punkter som belyser bakgrunnen for at hun har mistet tilliten til rådmannen. Her er blant annet ordføreren i Lesja nevnt i ett av punktene.

Dette dokumentet har ikke kommunestyret i Dovre sett.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.