Arne Johansen tiltrådte som kommunedirektør i Meløy 7. august. Dermed måtte Sømna på lederjakt.

Arne Johansen tiltrådte som kommunedirektør i Meløy 7. august. Dermed måtte Sømna på lederjakt.

Foto: Meløy kommune

Seks lokkes av hans toppjobb i Sømna

Arne Johansen ga seg i Sømna etter fire år som toppleder. Nå vil seks søkere bli hans etterfølger.

7. august ble Johansen ønsket velkommen som ny kommunedirektør i Meløy. Med det måtte Sømna på lederjakt. Ved søknadsfristens utløp er det klart at seks personer ønsker å overta sjefskontoret i Sømna. Blant søkerne er Sømnas økonomisjef Ben André Graven, som er konstituert som toppleder ut året.

– Det var ikke så veldig mange søkere, men det kan finnes bra søkere blant dem som er på lista. Det er nok at vi får den vi ønsker som kommunedirektør. Vi har besluttet å gå videre med prosessen, sier avtroppende ordfører Hans Gunnar Holand (Sp).