KS likestiller samboende av samme kjønn

Kommunenes gruppelivsforsikring skal gjelde også samboere av samme kjønn. Det er partene blitt enige om.

– KS tok initiativ til å klargjøre dette allerede ved fjorårets tariffoppgjør. I vårt tilbud foreslo vi å endre hovedtariffavtalens punkt 10.5, slik at den var i tråd med statens bestemmelser. På bakgrunn av dette initiativet virker Kommuneforbundets Jan Tore Strandås sjikane av KS svært underlig. En kan jo spørre seg om Kommuneforbundet ikke leste vårt tilbud før de brøt 29. april i fjor, sier KS-direktør Jan Andersen-Gott til Kommunal Rapport.


Styret i KS ga allerede for fire år siden sin tilslutning til at samboere også kan omfatte to av samme kjønn. Én av grunnene til at KS likevel ikke fulgte opp dette med en ny fortolkning av hovedtariffavtalen, var at Kredittilsynet kun åpnet for forsikringsdekning av samboere av forskjellig kjønn. KS ønsket ikke at medlemmene skulle stå som selvassurandør i eventuelle erstatningssaker.Purret på Kredittilsynet

– Vi har purret på både Kredittilsynet og Finansdepartementet i denne saken. Først i juli i fjor endret de sin tolkning. Vi burde ha fulgt opp dette straks vi ble gjort kjent med det. Bodø kommune skal ha ros for å ha gjort oss oppmerksomme på saken, sier Andersen-Gott.


I paragraf 10.5 i hovedtariffavtalen står det at de regnes som samboere som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått de siste to år. Unntaket er dersom det foreligger forhold som er til hinder for inngåelse av ekteskap. Tariffavtalen presiserer deretter: «Likt med ekteskap etter denne bestemmelse regnes registrert partnerskap etter lov av 30. april 1993».


KS sender nå et rundskriv til alle kommuner om den nye fortolkningen. De anmoder samtidig kommunene om å orientere sine forsikringsselskap om fortolkningen.

Skrevet av: Siri Baastad

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.