Inger Eline Fjellgren og Karasjok kommune har ikke klart å bli enige. Nå skal kommunestyret i Karasjok avgjøre sakens videre gang.

Inger Eline Fjellgren og Karasjok kommune har ikke klart å bli enige. Nå skal kommunestyret i Karasjok avgjøre sakens videre gang.

Foto: Thomas Frigård

Karasjok og Fjellgren blir ikke enige om lederavtale

Karasjok vil ansette Inger Eline Fjellgren som ny kommunedirektør, men partene blir ikke enige. Nå kan det ende med at stillingen lyses ut på nytt.

– Vi må bare beklage og erkjenne at vi ikke har kommet i havn. Derfor mener arbeidsgruppa at det mest riktige er å sende saken tilbake til kommunestyret, sier ordfører Svein Atle Somby i Karasjok.

Tilbake til kommunestyret